Rhodium
Gizlilik Bildirimi

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Yurtdışı Dahil Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Rhodium Mağazacılık ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Rhodium”), kişisel verilerinizin korunmasına önem vermektedir. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenebileceğini bildirir ve sahip olduğunuz hakları açıklar.

‍Veri Sorumlusu

Rhodium veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve ilgili mevzuat tarafından öngörülen sınırlar çerçevesinde işleyecektir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız

‍Kişisel verileriniz internet sitemizi yönetmek, korumak ve güvenliğini sağlamak (sorun giderme, veri analizi, test etme, sistem bakımı, destek, veri raporlama ve barındırma dahil olmak üzere), işbu metinde yapılan değişikliklere dair bilgilendirme yapmak, internet sitemizi, ürünlerimizi/hizmetlerimizi, müşteri ilişkilerini ve deneyimlerini iyileştirmek ve bu amaçla veri analizi dahil çalışmalar yürütmek, şirketimiz ve ürünlerimiz hakkında bilgi sağlamak ve pazarlama/tanıtım yapmak, etkinlik organize etmek, ticari elektronik ileti göndermek, sipariş edilen, satın alınan veya iade edilen ürün ve hizmetlere ilişkin mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve bu kapsamda gerekli durumlarda tarafınızla iletişime geçmek, çağrı merkezimize iletilenler dahil soru ve şikayetlerinizi almak ve yanıtlamak amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta izin verildiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizi kullanma amaçlarımızda herhangi bir değişiklik meydana gelirse sizi bu metni güncellemek suretiyle bilgilendireceğiz.

İşlediğimiz Kişisel Veriler

‍Bize sağladığınız veya otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde ettiğimiz veya diğer üçüncü taraflardan alınan aşağıdaki şekilde gruplandırdığımız kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 • Kimlik bilgileri: isim, soyisim, evlenmeden önceki soyisim, medeni hal, unvan, doğum tarihi, cinsiyet vb.
 • İletişim bilgileri: adres, e-posta adresi, telefon numarası vb.
 • Teknik bilgiler: internet protokol (IP) adresi, oturum açma verileri, tarayıcı tipi ve versiyonu, saat dilimi ayarları ve konum, tarayıcı eklenti tipleri ve sürümleri, işletim sistemi ve platformu ve bu internet sitesine erişmek için kullanılan cihazlardaki diğer teknolojiler, internet sitemizi nasıl kullandığınız hakkında bilgiler vb.
 • Pazarlama ve irtibat bilgileri: bizden ve üçüncü taraflarımızdan pazarlama hizmeti alma ve iletişim tercihleriniz vb.
 • Üçüncü taraflardan elde edebileceğimiz bilgiler: Analitik çözüm ortaklarımızdan, teknik takip çözüm ortaklarımızdan ve harita hizmeti sunan iş ortaklarımızdan tarafımıza aktarılan bilgiler vb.

Sizinle ilgili hiçbir özel nitelikli kişisel veri toplamamaktayız (Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir).

Kişisel verileriniz ilgili mevzuattaki sürelerle uyumlu olarak saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepler

Kişisel verilerinizi, yukarıdaki kurallara uygun olarak ve Kanun’un 4/2. maddesindeki ilkeler uyarınca açık rızanızla veya 5/2. ve 6/3. maddelerinde belirtilen veya ilgili diğer mevzuatlardaki kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde açık rızanız olmaksızın; internet sitemiz, mağazalarımız, telefon, e-posta, kısa mesaj, üçüncü taraf sosyal ağ aracıları, posta/kargo, çağrı merkezimiz, ulusal adres veri tabanı, internet sitemizde bulunan bilgi formu dahil matbu formlar, sosyal medya ve uygulamalarımız üzerinden toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Aktardığımız Kişiler ve Aktarım Amaçlarımız

Topladığımız kişisel verilerinizi ticari stratejilerimizi belirlemek ve geliştirmek, müşteri hizmetlerimizi iyileştirmek adına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirlenen şartlara uygun olarak tedarikçilerimize, ödeme sağlayıcılarımıza, bankalara, iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza ve yetkili kamu kurumlarına aktarabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti dışındaki kişilere yapılacak veri transferleri Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesindeki şartlar yerine getirilerek gerçekleştirilir. Kamu otoritelerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına ilgili mevzuat çerçevesinde aktarım yapılması da mümkündür.

Ayrıca onay verdiğiniz takdirde, kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Her koşulda, tüm üçüncü tarafların kişisel verilerinizi mevzuata uygun şekilde değerlendirmesini ve verilerinizin güvenliğine saygı göstermesini şart koşarız. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın kişisel verilerinizi kendi amaçları için kullanmasına izin vermeyiz; kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımız çerçevesinde belirttiğimiz amaçlar için işlemelerine izin veririz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bu kapsamda KVKK 11. madde uyarınca kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Önceki iki bent uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK’nın 13. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi; ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası; yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası; adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içerecek şekilde aşağıda belirtilen yollarla yazılı olarak iletebilirsiniz veya çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz:

Posta Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Altın Sokak Ahmet Kara İşhanı No: 2 D: 22- 23 Şişli / İstanbul

E-posta Adresi: [email protected]

Faks: +90 212 225 62 05

Tel: +90 212 22562 62

Veri Güvenliği

İnternet sitemizde, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini, değiştirilmesini ve ifşa edilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını ve güvenliğini sağlamak amaçlarına uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Buna ek olarak, yükümlülüklerini yerine getirmek için verilerinize ihtiyaç duyan çalışanların, temsilcilerin, iş ortaklarımızın ve diğer üçüncü tarafların, kişisel verilerinizi yalnızca talimatlarımız çerçevesinde belirttiğimiz amaçlar için işlemelerine izin vermek suretiyle kişisel verilerinize erişimini kısıtladık. Sistemlerimizin güvenli ve korumalı olmasını sağlamak adına güvenlik politikalarımızı ve prosedürlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Ticari Elektronik İletiler

Size gönderdiğimiz pazarlama/tanıtım amaçlı tüm ticari elektronik iletilerin gönderiminin durdurulmasını her zaman için isteyebilirsiniz. Bu amaçla, gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerdeki bağlantıları kullanabilir veya yukarıda yer alan iletişim adreslerimiz vasıtasıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN @RHODIUM_ISTANBUL; INSTAGRAM'DA #RHODIUM_ISTANBUL ETİKETİ İLE FOTOĞRAFLARINIZI PAYLAŞIN

 • YETKİLİ SATICISI

RHODIUM MAĞAZALARI EŞSİZ BİR RHODIUM DENEYİMİ YAŞAMAK İÇİN
SİZE EN YAKIN MAĞAZAMIZI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

Mağazalar

Bu web sitesi çerez kullanır

Hizmet kalitemizi artırmak adına internet sitemizde çerezler kullanmaktayız. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Daha fazla seçenek
Tümünü kabul et
Seçilenlere izin ver
Tümünü reddet
Rhodium
Başa dön